kontakt

icontactul. Kościuszki 6
64-730 Wieleń
woj. wielkopolskie

tel. 67 256 16 76
kom. 604 501 969

Pn-Pt.: 9.00-17.00
So.: 9.00-12.00

OC Cargo

Produkt skierowany do podmiotów gospodarczych, które ponoszą ryzyko przypadkowej utraty, ubytku bądź uszkodzenia ładunku w czasie transportu, lub też zobowiązane są na podstawie zawartych umów handlowych do jego ubezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów.

Przedmiot ubezpieczenia
Mienie określone w umowie ubezpieczenia przewożone na ryzyko Ubezpieczającego (tzn. w czasie, w którym ryzyko zniszczenia, utraty lub uszkodzenia mienia ponosi Ubezpieczający).
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie we wszystkich fazach transportu tj. przewóz, niezbędne czynności przeładunkowe i przejściowe magazynowanie na trasie przewozu.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

  • przy przewozie mienia środkiem transportowym stanowiącym własność Ubezpieczającego lub dysponowanym przez niego w oparciu o umowę najmu – okres od chwili zakończenia załadunku mienia na środek transportowy do chwili rozpoczęcia rozładunku,
  • przy przewozie mienia wykonywanym odpłatnie przez przewoźnika - okres od chwili przyjęcia przez przewoźnika mienia do przewozu do chwili wydania przewożonego mienia odbiorcy.