kontakt

icontactul. Kościuszki 6
64-730 Wieleń
woj. wielkopolskie

tel. 67 256 16 76
kom. 604 501 969

Pn-Pt.: 9.00-17.00
So.: 9.00-12.00

Twoje gospodarstwo

Oferujemy pakiety ubezpieczeń majątkowych, które poza ochroną budynków obejmuje również zabezpieczenie pozostałego mienia od skutków pożaru czy kradzieży. Zapewnia ochronę w sytuacjach związanych z NNW i OC.


Kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia?

Zgodnie z ustawą (o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych.
Co może zawierać ubezpieczenie?

  • Ubezpieczenie maszyny i urządzeń, środków obrotowych (zboża, pasze), zwierząt a także mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
  • OC chroniące rolnika przed roszczeniami za szkody powstałe w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego

   

(Schemat: http://www.concordiaubezpieczenia.pl/Folder_Mapa_Ochrony/)