kontakt

icontactul. Kościuszki 6
64-730 Wieleń
woj. wielkopolskie

tel. 67 256 16 76
kom. 604 501 969

Pn-Pt.: 9.00-17.00
So.: 9.00-12.00

Gwarancja należytego wykonania umów i kontraktów

Gwarancja należytego wykonania umowy/kontraktu - To zobowiązanie Gwaranta (Zakładu Ubezpieczeń) do zapłaty (na rzecz Zamawiającego zwanego Beneficjentem) określonej w gwarancji sumy pieniędzy. Dzieje się tak w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał zobowiązania określonego w zabezpieczanej gwarancją umowie.

W kontrakcie (umowie) określona jest, tak zwana, suma gwarancyjna, która stanowi zwykle określony procent wynagrodzenia za wykonanie umowy zabezpieczonej gwarancją.

Okres obowiązywania gwarancji uzależniony jest od wymogów w tym zakresie określonych w umowie zabezpieczanej gwarancją (zazwyczaj jest zgodny z terminem wykonania kontraktu).

Głównymi korzyściami wynikającymi z uzyskania gwarancji należytego wykonania są:

  • spełnienie warunku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu,
  • brak konieczności blokowania środków pieniężnych jako kaucji zabezpieczającej wykonanie kontraktu,
  • większa wiarygodność finansowa wykonawcy i jego korzystniejsza ocena na rynku.[2]
       
    [2]