kontakt

icontactul. Kościuszki 6
64-730 Wieleń
woj. wielkopolskie

tel. 67 256 16 76
kom. 604 501 969

Pn-Pt.: 9.00-17.00
So.: 9.00-12.00

Gwarancja wadialna

Gwarancja wadialna - To inaczej gwarancja przetargowa, ponieważ skierowana jest do przedsiębiorców biorących udział w przetargach. Stosuje się ją, gdy przystępujemy do przetargu, gdzie wymagana jest wpłata wadium. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wywiązuje się z zobowiązań przetargowych zapłata wadium jest zobowiązaniem Gwaranta (Zakładu Ubezpieczeniowego) do zapłaty określonej w gwarancji kwoty na rzecz organizatora przetargu zwanego Beneficjentem.

Sumą gwarancyjną jest wysokość wadium wymagana przez organizatora przetargu.

W zależności od wymogów określonych w warunkach zamówienia czas obowiązywania gwarancji trwa zwykle od 30 do 90 dni.

Jest wiele korzyści wynikających z gwarancji wadialnej:

  • zastąpienie wymogu wpłaty wadium w formie gotówki,
  • spełnienie warunku udziału w przetargu bez konieczności blokowania środków pieniężnych,
  • możliwość zabezpieczenia udziału w kilku przetargach jednocześnie bez inwestowania dużej sumy pieniędzy,
  • większa wiarygodność finansowa przedsiębiorcy biorącego udział w przetargu i jego korzystniejsza ocena na rynku.[1]
       
       
    [1]