kontakt

icontactul. Kościuszki 6
64-730 Wieleń
woj. wielkopolskie

tel. 67 256 16 76
kom. 604 501 969

Pn-Pt.: 9.00-17.00
So.: 9.00-12.00

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Gwarancja usunięcia wad i usterek - Gwarancja często związana jest z gwarancją należytego wykonania umowy. Gwarantuje ona wypłatę na rzecz Beneficjenta określonej kwoty w przypadku, gdy wykonawca kontraktu nie usunie wad i usterek, do czego byłby zobowiązany na podstawie udzielonej gwarancji jakości lub na podstawie ciążącego na nim obowiązku rękojmi.

W kontrakcie (umowie) określona jest suma gwarancyjna i stanowi ona zwykle określony procent wynagrodzenia za wykonanie umowy zabezpieczonej gwarancją.

Okres, w którym wykonawca zobowiązał się do usuwania wad i usterek to czas trwania gwarancji ubezpieczeniowej.

Głównymi korzyściami wynikającymi z uzyskania gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek są:

  • możliwość otrzymania całkowitej zapłaty za wykonanie zobowiązania (brak potrąceń związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania, na poczet ewentualnych przyszłych roszczeń),
  • brak konieczności blokowania środków pieniężnych jako kaucji zabezpieczającej wykonanie zobowiązania,  
  • większa wiarygodność finansowa wykonawcy i jego korzystniejsza ocena na rynku.[3]

[3]