kontakt

icontactul. Kościuszki 6
64-730 Wieleń
woj. wielkopolskie

tel. 67 256 16 76
kom. 604 501 969

Pn-Pt.: 9.00-17.00
So.: 9.00-12.00

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje bardzo szeroki zakres ryzyk. Klient ma możliwość wyboru ubezpieczenia z ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych różniące się ceną i zakresem.


Zakres ubezpieczenia NNW:

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • ubezpieczenie assistance

oraz dodatkowo możesz rozszerzyć m.in. o świadczenia:

  • zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów rehabilitacji, zwrot kosztów naprawy lub nabycia środków specjalnych, zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego inwalidy, zwrot kosztów operacji plastycznych,
  • dzienne świadczenie szpitalne, dzienny zasiłek z tytułu niezdolności do pracy lub nauki,
  • oc w życiu prywatny,
  • następstwa zawału serca lub udaru mózgu,
  • ubezpieczenie bagażu