kontakt

icontactul. Kościuszki 6
64-730 Wieleń
woj. wielkopolskie

tel. 67 256 16 76
kom. 604 501 969

Pn-Pt.: 9.00-17.00
So.: 9.00-12.00

Turystyczne

Wyjeżdżasz za granice  do pracy lub na wakacje? Koniecznie się ubezpiecz!
Nieszczęśliwe wypadki zdarzają się wszędzie dlatego jeszcze przed wyjazdem należy pamiętać o dobrym ubezpieczeniu.

Co zawiera takie ubezpieczenia?
- ubezpieczenie kosztów leczenia – jeśli podczas podróży ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu, które będą wymagały specjalistycznej opieki lekarskiej lub pobytu w szpitalu, Towarzystwo Ubezpieczeniowe zorganizuje dla Ciebie pomoc i pokryje jej koszty lub zwróci Tobie poniesione wydatki na leczenie.

- ubezpieczenie Assistance  – to pakiet usług dodatkowych, w ramach których Towarzystwo Ubezpieczeniowe sfinansuje i zorganizuje pomoc polegającą na m.in. uzyskaniu informacji dotyczących kraju będącego celem podróży, transporcie poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju. Towarzystwo pokryje również koszty poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia oraz pomocy prawnej,

- ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. W ramach NNW Towarzystwo Ubezpieczeniowe  również zapewnia pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych oraz pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego, które zostały poniesione w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,

- ubezpieczenie bagażu – jeżeli Twój bagaż podróżny ulegnie uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży, Towarzystwo  wypłaci odszkodowanie za utracone rzeczy,

- ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym -